اقدام جهادی بسیج دانشجویی همدان در روستایی سال‌ها محروم از آب

اقدام جهادی بسیج دانشجویی همدان در روستایی سال‌ها محروم از آب
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰دریافت ۵۲ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۲ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۳۱ شهریور ۱۴۰۰