آغاز محاکمه دیکتاتور سابق چاد در سنگال

یورو نیوز - ۲۹ تیر ۱۳۹۴

*گزارش تفصیلی* انجمن حمایت از قربانیان جنایات حسن هابره دیکتاتور (حسین حبری) سابق چاد، پس از سالها مبارزه و تلاش بی وقفه در نهایت به آنچه انتظارش را…

منابع خبر