حمایت ماکرون از ریاست مرکل بر کمیسیون اروپا

جهان نیوز - ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

رئیس جمهور فرانسه بر این باور است که از نامزدی صدر اعظم آلمان برای ریاست بر کمیسیون اروپا حمایت خواهد کرد

منابع خبر

دیگر اخبار این روز