استاندار خراسان شمالی: چانه‌زنی برای افزایش بودجه یک فن است

استاندار خراسان شمالی: چانه‌زنی برای افزایش بودجه یک فن است
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۷ آذر ۱۴۰۰دریافت ۳۴ MB

منابع خبر

آخرین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۸ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۸ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۱۸ ساعت قبل
خبرگزاری مهر - ۱۹ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز