۲۲بهمن، آخرین مهلت بخشش مشمولان غایب

تابناک - ۲۴ آبان ۱۳۹۳

غیبت اولیه سربازانی که در حال خدمت می باشند و یا تا۲۲ بهمن سال جاری درخواست خود را برای انجام خدمت دوره ضرورت از طریق دفاتر (پلیس +۱۰) به ثبت رسانند ، بخشیده می شود.

به گزارش ایسنا، سرهنگ" رحمان علیدوست" معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا در این باره گفت: اضافه خدمت سه تا شش ماهه سربازانی که در حال خدمت هستند و یا تا تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۹۳ برای انجام خدمت دوره ضرورت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس +۱۰ اقدام نمایند، بطور کامل بخشیده می شود.

وی افزود: ملاک بخشش اضافه خدمت، تاریخ ثبت درخواست اعزام به خدمت تا تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۹۳ می باشد و در صورت ثبت درخواست می بایست در تاریخ مشخص شده به خدمت اعزام شوند.

آنطور که سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرده است، بخشش اضافه خدمت صرفا مربوط به اضافه خدمت سنواتی و دفترچه ایست وتبعات غیبت همچنان باقی است لذا این دسته از سربازان بواسطه بخشش اضافه خدمتشان، مجاز به بهره مندی از معافیت هایی که یکی از شرایط آن ، نداشتن غیبت است از قبیل :معافیت تحصیلی، کفالت ، استخدام و.... نمی باشند.

منابع خبر
آخرین مهلت بخشش مشمولان غایب عصر ایران - ۲۴ آبان ۱۳۹۳
آخرین مهلت بخشش مشمولان غایب خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۴ آبان ۱۳۹۳
آخرین مهلت بخشش مشمولان غایب آفتاب - ۲۴ آبان ۱۳۹۳