فیلم/ جوان مصری بعد از پیروزی در میدان تحریر قاهره: اکنون نوبت ایران است (مصاحبه با بی بی سی انگلیسی)

میدان تحریر قاهره با جنبش سبز در ایران اعلام همبستگی می کند
اخبار روز
پیک ایران - ۲۲ بهمن ۱۳۸۹

جوان مصری بعد از پیروزی میگوید کشور بعدی ایران است نه یک کشور عربی خبرنگار: انقلاب مصر از انقلاب تونس تاثیر گرفت، آیا فکر می کنی که این انقلاب میتواند در کشور های دیگر خاورمیانه هم به این صورت تکرار شود؟ جوان مصری: من فکر می کنم که اتفاق خواهد افتاد اما نه در یک کشور عربی. کشور بعدی ایران خواهد بود. همانگونه که می دانیم که جنبش های آزادی خواهانه و سکولار همواره در ایران در جریان بوده است. ملاها در ایران می خواهند انقلاب مصر را اسلامی جلوه بدهند و می گویند بیداری اسلامی در مصر، اما اصلا اینگونه نیست. اخوان المسلمین فقط یک حزب سیاسی است مانند بقیه گروه ها سهم خودش را در آینده خواهد داشت.

این انقلاب مردم است

منابع خبر