آجودانی جایگزین مینو خالقی شد

تابناک - ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

بر اساس نظر وزارت کشور، علیرضا آجودانی، نفر ششم حوزه انتخابیه اصفهان است که ۲۵ درصد آراء صحیح ماخوذه را کسب کرده است. آجودانی، یکی از اعضای پنج نفره لیست امید اصفهان بود که در دور نخست انتخابات، نفر ششم شد

منابع خبر
آجودانی جایگزین مینو خالقی شد تابناک - ۲۱ فروردین ۱۳۹۵