سنگفرشی برای مقابله با آلودگی هوا

سنگفرشی برای مقابله با آلودگی هوا
فردا
فردا - ۲۵ تیر ۱۳۹۲

شبکه خبر: پژوهشگران دانشکده فنی آینتوون هلند ماده جدیدی طراحی کرده اند که به گفته آنها می توان در جاده ها و خیابانها از این ماده استفاده کرد. به گفته دانشمندان هلندی ، این ماده می تواند دود و بخار مضری را جذب کند که از خودروها خارج می شود.

از آنجایی که یکی از بزرگترین مشکلات قرن معاصر آلودگی هوا است. هرسال حدود دو و نیم میلیون نفر در سراسر جهان به علت بیماری های ناشی از آلودگی هوا جانشان را از دست می دهند. مواد سمی که از خودروها و کارخانه ها خارج می شود مرگبار باشد. آلودگی هایی ازقبیل اکسید نیتروژن که وارد محیط زیست می شود مرگ تدریجی انسان را رقم می زند.

حالا دانشمندان هلندی پس از سالها تحقیق، برای حل این مشکل چاره اندیشی جدیدی کرده اند.

منابع خبر