فصلنامه بنیاد سینمایی فارابی ویژه «سینمای سیاسی» منتشر شد

فصلنامه بنیاد سینمایی فارابی ویژه «سینمای سیاسی» منتشر شد
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۵ بهمن ۱۳۹۵

فصلنامه بنیاد سینمایی فارابی ویژه «سینمای سیاسی» منتشر شد

هفتاد و هشتمین فصلنامه سینمایی فارابی ویژه «سینمای سیاسی» در قالب ۱۳ مقاله تخصصی توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، هفتاد و هشتمین فصلنامه سینمایی فارابی ویژه «سینمای سیاسی» در قالب ۱۳ مقاله تخصصی توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی منتشر شد.

در مقدمه فصلنامه شماره ۷۸ آمده است: اگرچه فیلم داستانی تعهدی در قبال واقعیت ندارد، اما تحریف واقعیت در فیلم می  تواند فاصله ی هولناکی بین متن و دریافت کننده ی آن ایجاد کند. این فاصله به ویژه زمانی سوال برانگیز است که آگاهی اجتماعی از رخدادهای تاریخی به میزان چشم گیری جامعه را اشباع کرده باشد. از سوی دیگر، تعهد به ارائه ی واقعیت زمانی که رخدادها، تابعی از تاویل و تفسیر فیلم ساز باشد، به مراتب شکننده تر خواهد بود. در این مورد، یکی از عواملی که شرایط تحریف را فراهم می آورد، جهت یابی های سیاسی ناشی از التزام فیلم ساز به سرمایه گذاری نهادها و جریان های سیاسی است.

«پایان خوش به سبک بلشویکی، خوانش پساکمونیستی رزمناو پوتمکین»، «تعامل صاحبان قدرت و دست اندرکاران عرصه ی سینما و موضع گیری مردم»، «سینمای سیاسی، سیاست سینمایی»، «نظام سراسربین: مراقبت و نظارت در سینما»، «منحنی تغییر شخصیت در فیلم های سیاسی»، «آنکه گفت نه!»، «سینما و نظارت، روایت بین فناوری و سیاست»، «سیاست استعماری، نژادپرستی و نمایش آن ها»، «کاول: سینما، زن و سیاست» از عناوین موضوعی این فصلنامه است.

«سیاست پنهان فیلم "و" مثل وندتا: در تاثیر سیاست بر سینما»، «روی خوش فیلم های سیاسی به اقتباس ادبی، (اقتباس در سینمای سیاسی ایران)»، «روزی روزگاری، سینمای سیاسی، (مروری بر فیلم های سیاسی سینمای ایران)» و «فیلم شناسی سینمای سیاسی» دیگر عناوین موضوعی فصلنامه جدید بنیاد سینمایی فارابی را تشکیل می دهد.

شایان ذکر است؛ دکتر احمد الستی، دکتر مرتضی منادی، دکتر عبدالحسین لاله، آرزو عبدی، دکتر محمدرضا سهرابی، شاهپور شهبازی، رضا خسروی، سحر عصرآزاد، شهرام اشرف ابیانه به عنوان نویسنده و سیمون سیمونیان، پیمان مشیتی، و محمد رجب نژاد (ب. بردیا) به عنوان مترجم با این فصلنامه فارابی همکاری داشته اند.
فصلنامه سینمایی فارابی شماره ۷۸(دوره بیستم/ شماره دوم)، در ۳۹۴ صفحه توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی منتشر شده است.

انتهای پیام/

.

منابع خبر