سفیر ایران در ترکیه: مراقب باشید

الف - ۱۶ مرداد ۱۳۹۴

امروز در حمله و تیراندازی افراد ناشناس به یک اتوبوس مسافری ایرانی در خاک ترکیه در جاده «دوغوبایزید» به «وان» یک مسافر به نام داوود قان زخمی شد.به گزارش فارس، علیرضا بیکدلی سفیر ایران در ترکیه عنوان کرد: امروز در حمله و تیراندازی افراد ناشناس به یک اتوبوس مسافربری ایرانی در خاک ترکیه در جاده «دوغوبایزید» به «وان» یک مسافر به نام داوود قان زخمی شد.اتوبوس و مسافران آن به شهر وان منتقل و هموطن مجروح تحت مداواست. در این حمله دو کامیون ترکیه به آتش کشیده شده است. این روزها اتفاقات مشابه در مناطق شزقی و جنوبی ترکیه بطور مکرر گزارش می شود. مراقب باشید.

منابع خبر
سفیر ایران در ترکیه: مراقب باشید عصر ایران - ۱۶ مرداد ۱۳۹۴
سفیر ایران در ترکیه: مراقب باشید فرارو - ۱۶ مرداد ۱۳۹۴
سفیر ایران در ترکیه: مراقب باشید آفتاب - ۱۶ مرداد ۱۳۹۴