دادگاه بابک زنجانی «علنی» برگزار می شود

خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۰ مهر ۱۳۹۴

دادگاه بابک زنجانی فردا به صورت علنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار می شود. با نظر قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران دادگاه بابک زنجانی به صورت علنی برگزار می شود. به نوشته خبرگزاری فارس، در چند ماه گذشته، وکلای طرفین پرونده شامل وکلای وزارت نفت(چهار وکیل)، وکیل بابک زنجانی و وکلای…

منابع خبر
دادگاه بابک زنجانی «علنی» برگزار می شود خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۰ مهر ۱۳۹۴