چگونه می‌شود سیگار را ترک کرد؟

خبرگزاری میزان - ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

گاهی افراد برای ترک برخی از عادت‌های خود مانند سیگار کشیدن، دنبال یک نوشدارو یا معجون هستند که با خوردن آن بتوانند آن‌ها را کنار بگذراند. اما باید دانست که این مسیر هیچ گاه جوابگو نیست و برای دستیابی به موفقیت باید به دنبال تجربیات عملی دیگران رفت

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
خبرگزاری مهر - ۱۱ خرداد ۱۴۰۰