معاون رئیس جمهوری ایران بار دیگر تأکید کرد دولت حسن روحانی با تفکیک جنسیتی موافق نیست

مولاوردی: دولت با تفکیک جنسیتی موافق نیست
گویا
رادیو فردا - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان، بار دیگر گفته است که دولت حسن روحانی با «تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه‌ها به اسم سالم‌سازی محیط کسب و کار» موافق نیست. به گزارش ایسنا، خانم مولاوردی با حضور در نشست «کارگروه زنان و خانواده استان اصفهان» همچنین گفته است: «سالم سازی محیط کسب و کار به معنای حذف دختران و زنان از محیط اجتماع نیست». معاون رئیس جمهوری ایران همچنین خبر داده است که دولت برای کاهش ساعت کار زنان شاغلِ دارای فرزند خردسال، لایحه‌ای به مجلس فرستاده است

منابع خبر