کرونا در زندان‌های آمریکا؛ خبری از واکسیناسیون میلیون ها زندانی نیست

خبرگزاری میزان - ۱۱ آذر ۱۳۹۹

اولویت بندی واکسیناسیون کرونایی در آمریکا، اقشار آسیب پذیر را در زندان ها نادیده گرفته است

منابع خبر