ساعت کار ادارات در ابتدای مهر ماه تغییر نخواهد کرد

خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۸

فرماندار تهران گفت: ساعت کار ادارات در اول مهرماه تغییر نکرده و مثل روز‌های گذشته خواهد بود

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۸
خبرگزاری میزان - ۱۵ مهر ۱۳۹۸