دستکم ۶ کشته و ۹ زخمی در پی تیراندازی کالیفرنیا

دستکم ۶ کشته و ۹ زخمی در پی تیراندازی کالیفرنیا
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱۵ فروردین ۱۴۰۱دریافت ۲ MB

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۱۹ آذر ۱۴۰۰
خبرگزاری میزان - ۱۲ اسفند ۱۴۰۰
خبرگزاری میزان - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری میزان - ۱۹ بهمن ۱۴۰۰

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۱۵ فروردین ۱۴۰۱