زنانی که در توافق تاریخی ایران و ۱+۵ نقش مهمی داشتند

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ مرداد ۱۳۹۴

تهران - ایرنا - این روزها باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا در تلاش است تا کنگره را به تایید توافق اتمی ایران و کشورهای ۱+۵ متقاعد کند، مذاکرات تاریخی که با کمک و میانجیگری بی سابقه ی دیپلمات های زن انجام شد.

منابع خبر
زنانی که در توافق تاریخی ایران و ۱+۵ نقش مهمی داشتند خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ مرداد ۱۳۹۴