شاخص قیمت تولید کننده افزایش یافت

شاخص قیمت تولید کننده افزایش یافت
خبرگزاری جمهوری اسلامی
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ تیر ۱۳۹۶

شاخص قیمت تولید کننده افزایش یافت تهران- ایرنا- مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولید کننده، بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۲۸.۷ ، ۱۶۴.۹ ،۱۹۰.۲ ،۱۹۷.۶ ، ۲۰۹.۴ و درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل (تورم سالانه) به ترتیب برابر با ۲۸.۷ ، ۲۸.۱ ۱۵.۴ ،۳.۹ و ۶ درصد است.

شاخص قیمت تولیدکننده (Producer price index) متوسط قیمت کالاها و خدماتی است که بنگاه‌ها به ازای تولید کالا و خدمات دریافت می‌کنند.به گزارش روز یکشنبه ایرنا، شاخص قیمت تولید کننده بخش کشاورزی، بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ ، در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۱۴۷.۸ ،۲۰۲.۳ ، ۲۱۱.۷ ،۲۱۴.۹ ،۲۲۱.۶ و درصد افزایش آنها نسبت به سال قبل (تورم سالانه بخش ۴۷.۸ ،۳۶.۹ ،۴.۶ ،۱.۵ و ۳.۱ درصد بوده است. شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن، بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ ، در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۱۲۳.۵ ، ۱۶۲.۵ ، ۲۱۳.۳ ،۲۰۶.۲ و ۱۹۷.۸ و نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به ترتیب ۲۳.۵ ،۳۱.۵ و ۳۱.۳ درصد افزایش و در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۳.۳ - و ۴.۱ - درصد کاهش داشته است.شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت (ساخت)، بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ ، در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۱۲۹ ، ۱۶۵.۴ ،۱۹۲ و ۱۹۱ و ۲۰۱.۲ است. شاخص مربوط به این بخش در تمامی سالهای مورد بررسی به جز سال ۱۳۹۴ با افزایش نسبت به سال قبل مواجه بوده است.درصد افزایش شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت طی سال های ۱۳۹۱تا۱۳۹۳ با ۰.۵درصد کاهش نسبت به سال ۱۳۹۳ همراه بوده است.شاخص قیمت تولید کننده بخش انرژی -برق، بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ ، در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۰۴.۶ ،۱۱۹ و ۱۴۶.۳ و نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) به ترتیب با ۴.۶ ،۱۳.۸ و ۲۲.۹ درصد افزایش همراه بوده است. شاخص قیمت در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۱۳۷.۳ و ۱۳۱.۱ بوده که نسبت به سال قبل ۶.۱ و ۴.۵درصد کاهش داشته است.شاخص قیمت تولید کننده بخش اختصاصی خدمات، بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ ، در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۲۲.۳ ،۱۵۱.۶ ،۲۰۴.۶ و ۲۲۲.۸ و شاخص این بخش در تمامی سالهای مورد بررسی با افزایش نسبت سال قبل مواجه بوده و درصد افزایش آن نسبت به سال قبل (تورم سالانه بخش اختصاصی خدمات) به ترتیب برابر ۲۲.۳ ،۲۴ ، ۱۹ ، ۱۳.۴ و ۸.۹ درصد بوده است.

شایان ذکر است، نتایج شاخص قیمت تولیدکننده برای هر یک از بخشهای اصلی و اختصاصی فوق الذکر، در قالب گزارش های فصلی و سالانه، بطور جداگانه و تفصیلی در درگاه ملی آمار مرکز آمار ایران منتشر می شود.برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید: IRNAeco@ https://t.me/irnaeco اقتصام*9123* 1561**تنظیم: زهره دریغ گفتار** انتشار: مژگان توانا

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ تیر ۱۳۹۶