حقوق موقت ۱۴۲ هزارنفر قطع شد/اخراج شوید چقدر شانس کار دارید؟

حقوق موقت ۱۴۲ هزارنفر قطع شد/اخراج شوید چقدر شانس کار دارید؟
پیک ایران
تابناک - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

با وجود افزایش ۳۰ درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری در فاصله سال ۹۳ تا ۹۴، حقوق ۱۴۲ هزار نفر به دلیل اتمام مهلت پرداخت موقت مقرری قطع و تنها ۶.۴ درصد بیکاران موفق به یافتن شغل جدید شدند

منابع خبر
اخراج شوید چقدر شانس کار دارید؟ فردا - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
اخراج شوید چقدر شانس کار دارید؟ آفتاب - ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵