اتحادیه اروپا با درخواست اسراییل برای قرار دادن حزب الله لبنان در فهرست گروه های تروریستی را رد کرد

اتحادیه اروپا درخواست تل آیو را برای تروریست دانستن حزب الله رد كرد
خبرگزاری جمهوری اسلامی
رادیو فردا - ۳ مرداد ۱۳۹۱

اتحادیه اروپا روز سه شنبه درخواست اسراییل برای قرار دادن حزب الله لبنان در فهرست گروه های تروریستی را رد کرد.   به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه قبرس گفت: هنوز اجماعی در مورد قرار دادن حزب الله لبنان در فهرست گروه های تروریستی وجود ندارد. قبرس ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد.   اسراییل مدعی است که ایران و حزب الله در انفجار اتوبوس حامل اتباع آن کشور در بورگاس بلغارستان دست داشته اند.   در آن انفجار، پنج تبعه اسراییل و راننده بلغاری اتوبوس کشته شدند.

  مقام های جمهوری اسلامی، اتهام دست داشتن در انفجار بورگاس را رد کرده اند

منابع خبر