سازمان ملل قطعنامه انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد

مجمع عمومی سازمان ملل «نقض حقوق بشر» در ایران را محکوم کرد
گویا
بی بی سی فارسی - ۲۸ آذر ۱۳۹۳

مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا قطعنامه پیشنهادی کمیته سوم این مجمع در انتقاد از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرده است. قطعنامه‌های حاوی انتقاد از وضعیت حقوق بشر در کره شمالی و سوریه نیز در جلسه مجمع تصویب شده است

منابع خبر