امضای اسناد همکاری در نشست کمیسیون مشترک ایران و ترکیه

امضای اسناد همکاری در نشست کمیسیون مشترک ایران و ترکیه
خدمت
خدمت - ۲۱ فروردین ۱۳۹۵

به گزارش خدمت؛ در آخرین جلسه از بیست و پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه در شهر قونیه ترکیه یادداشت تفاهم و اسناد تهیه شده در کمیته‌های تخصصی در امور بانکی و همکاری اتاق‌های بازرگانی ۲ کشور به امضا رسید.

در این نشست یادداشت تفاهم بیست و پنجمین نشست مشترک اقتصادی ایران و ترکیه، از سوی محمود واعظی نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور ترکیه و جودت یلماز نماینده ویژه رئیس‌جمهور ترکیه در امور ایران امضا شد.

این یادداشت تفاهم در خاتمه ۲ روز مذاکرات و کار فشرده کمیته‌های تخصصی میان بین نهادهای مختلف دولتی ایران و ترکیه تنظیم شد.

سند همکاری‌های بانکی دیگر سند مهمی است که در این نشست به امضا واعظی و یلماز رسید. این سند پشتوانه موثر و محکم تحرک بخشی به همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان ۲ کشور محسوب می‌شود.

کارشناسان معتقدند این سند زمینه‌ساز ایجاد فصل نوینی از توسعه روابط و همکاری‌های بخش‌های مالی و بانکی ایران و ترکیه در دوران پساتحریم خواهد بود.

سند سوم بیست و پنجمین نشست کمیسیون مشترک، یادداشت تفاهم میان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس‌های کالایی ترکیه است که در خاتمه نشست به امضای طرفین رسانده شدو

منبع: فارس

منابع خبر