عدالت آموزشی در مدرسه‌ها اجرا شود

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

بوشهر- ایرنا- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: با نگاه عدالت آموزشی فاصله مدرسه‌ها باید از نظر امکانات و تجهیزات کاهش یابد

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸