قدرتمندتر شدن جریان مقاومت سقوط رژیم صهیونیستی را شتاب داده است

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

مشهد - ایرنا - استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: قدرتمندتر شدن جریان مقاومت سقوط رژیم صهیونیستی را تسریع کرده است

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

صدای آلمان - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰