روز جهانی کارگر؛ نگاهی به خواسته های کارگران در ایران، و پاسخ مسوولان

در این بیانیه از مسئولان عالیرتبه حکومت خواسته شده از تعظیم و تکریم ظاهری معلمین دست بردارند و به خواسته های واقعی آنان رسیدگی کنند. این بیانیه خواسته های معلمین را در یازده مورد لیست کرده است
اخبار روز
بی بی سی فارسی - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

امروز اول ماه مه، روز جهانی کارگر بود. به همین مناسبت، در سراسر جهان تظاهراتی برگزار شد که در آن کارگران خواستار بهبود شرایط کار و افزایش امنیت شغلی و دستمزدشان شدند

منابع خبر