تعداد بیماران کرونایی بستری رنگ شهر‌های مشخص می‌کند/ کرونا قدرت سرایت زیادی دارد

تعداد بیماران کرونایی بستری رنگ شهر‌های مشخص می‌کند/ کرونا قدرت سرایت زیادی دارد
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲۴ خرداد ۱۳۹۹احسان مصطفوی، عضو کمیته اپیدمیولوژی کرونا و رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و باز پدید انستیتو پاستور در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، گفت: آن چیزی که در طبقه رنگی کشور لحاظ می شود برای بیماران کرونایی بستری است و باید بگوییم کووید ۱۹ قدرت سرایت زیادی دارد

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۲۴ خرداد ۱۳۹۹