رئیس شورای شهر رباط کریم بازداشت شد

خبرگزاری میزان - ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

دادستان رباط کریم گفت: روز گذشته رئیس شورای شهر رباط کریم به دلیل برخی اتهامات از قبیل افترا، مذاکره برای اخذ رشوه و اعمال نفوذ غیرقانونی بازداشت شد

منابع خبر
رئیس شورای شهر رباط کریم بازداشت شد خبرگزاری میزان - ۲۱ خرداد ۱۳۹۸