کلاه‌برداری با نام تزریق سلول‌های بنیادی مو

نسخه نویسی تلفنی آقای پزشک!
فردا
جهان نیوز - ۲۹ شهریور ۱۳۹۴

تزریق سلول‌های بنیادی مو فقط در یک مرکز تحقیقاتی آن‌هم در فاز حیوانی در حال انجام است؛ درحالی‌که متأسفانه تعدادی از مراکز از عبارت سلول‌های بنیادی برای عوام‌فریبی و کسب مشتری استفاده می‌کنند.

منابع خبر
نسخه نویسی تلفنی آقای پزشک! فردا - ۲۹ شهریور ۱۳۹۴

دیگر اخبار این روز

جلسه کمیسیون ویژه برجام با حضور آمانو آغاز شد
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۹ شهریور ۱۳۹۴