جشن ملوانی ها، تشویق علی دایی و شعار علیه درخشان

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳

تهران - ایرنا - تماشاگران پرسپولیس که از شکست تیم خود مقابل ملوان انزلی ناراحت بودند، علیه حمید درخشان شعار داده و به تشویق علی دایی پرداختند.

منابع خبر
جشن ملوانی ها، تشویق علی دایی و شعار علیه درخشان خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ بهمن ۱۳۹۳