مبارزه مخمر نوشیدنی «کفیر» با باکتری‌های بیماری زا

خبرگزاری میزان - ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

محققان می‌گویند مخمر موجود در نوشیدنی «کفیر» با باکتری‌های بیماری زا مقابله می‌کند

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰