جام بیستم - ۲۰۱۴ برزیل | اسکار:‌ احساس خیلی بدی داریم