توصیف سخنگوی وزارت خارجه از اقتدار و عزت ایران در پی لغو تحریم تسلیحاتی

لغو تحریم‌های نامحدود تسلیحاتی نشان دهنده اقتدار و عزت است
خبرگزاری مهر
خبر آنلاین - ۲۸ مهر ۱۳۹۹

به گزارش خبرآنلاین، سعید خطیب زاده نوشت: 

اقتدار و عزت یعنی اینکه برای اولین بار در تاریخ شورای امنیت، تحریم‌های نامحدود تسلیحاتی بر ضد یک کشور برای همیشه ملغی شوند، بدون اینکه نه در برنامه‌های دفاعی، شامل توسعه توان موشکی، و نه در پیگیری اهداف سیاست‌خارجی و منطقه‌ای آن کشور لحظه‌ای وقفه بیافتد.

۳۱۱۳۱۱

منابع خبر