برنامه سفر یک روزه اردوغان به ایران

جهان نیوز - ۱۶ فروردین ۱۳۹۴

رئیس جمهور ترکیه به دعوت رئیس جمهور کشورمان در راس هیأتی مرکب از تعدادی از وزرای آن کشور در تاریخ ۱۸ فروردین دیداری رسمی از جمهوری اسلامی ایران به عمل خواهد آورد.

منابع خبر