فاکس نیوز: شاید ترامپ از انتخابات کنار بکشد - Gooya News

 فاکس نیوز: شاید ترامپ از انتخابات کنار بکشد - Gooya News
گویا
گویا - ۹ تیر ۱۳۹۹

رادیو پیام اسرائیل - گزارشی در ایالات متحده دایر بر این که ممکن پرزیدنت دونالد ترامپ از ادامه پیکار انتخاباتی دست بردارد و برای چهارسال آینده، پست ریاست جمهوری نصیب فرد دیگری شود، در ایالات متحده واکنش بسیار گسترده ای داشت و بحث های شدیدی را موجب گردید و با ارزیابی های متفاوت روبرو شد.

شبکه تلویزیونی فاکس نیوز که به جناح راست صحنه سیاسی آمریکا تعلق دارد و معمولا از پرزیدنت ترامپ و سیاست های آن دفاع می کند،

در گزارش امروز خود (دوشنبه)

ارزیابی کرد که میزان محبوبیت پرزیدنت ترامپ در صحنه سیاسی ایالات متحده به میزان زیادی کاهش یافته و این احتمال وجود دارد که او تصمیم بگیرد از رقابت انتخاباتی کناره گیری کند و میدان را به رقیب دموکرات خود جو بایدن بسپارد.

پیش از آن در روزنامه نیویورک تایمز که همیشه برخوردی خصومت آمیز با ترامپ داشته نیز، گزارش مشابهی در مورد کاهش چشمگیر میران محبوبیت ترامپ انتشار یافته بود.

جمهوری خواهان تایید می کنند که از درصد محبوبیت رئیس جمهوری کنونی کاسته شده، ولی در همان حال تاکید می کنند که احتمال کناره گیری ترامپ بسیار به دور از واقعیت است و گزارش های امروز قابل اطمینان نمی باشد.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز