تیراندازی و بسته مشکوک در ساختمان کنگره آمریکا

رادیو زمانه - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

درهای ساختمان کنگره آمریکا پس از تیراندازی در نزدیکی آن قفل شده‌اند و پلیس مشغول بررسی بسته مشکوکی است که در ضلع غربی ساختمان پیدا شده است.

منابع خبر
تیراندازی در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ فروردین ۱۳۹۴