دانشمندان برای درمان سرطان لوزالمعده «ماشین زمان» ساختند

دانشمندان برای درمان سرطان لوزالمعده «ماشین زمان» ساختند
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۴ روز قبلبه گزارش خبرنگار فناوری خبرگزاری دانشجو، اگر زمان را به موقعی برگردانیم تا چگونگی تعامل سلول‌های جهش یافته ژنتیکی و تبدیل شدن آن‌ها به سلول‌های تهاجمی را بررسی کنیم، این امر کمک شایانی به محققان خواهد کرد تا چگونگی شروع سرطان را شناسایی کنند و این بیماری را زودتر از معمول تشخیص دهند. در همین راستا، محققان دانشگاه پردو در آمریکا یک ماشین زمان سرطان لوزالمعده طراحی کرده‌اند که این بیماری را بسیار سریع‌تر از آنچه تاکنون تصور می‌شد، تشخیص دهند؛ یعنی زمانی که سلول‌های سرطانی شروع به رشد و نمو می‌کنند و سلول‌های دیگر را مورد تهاجم قرار می‌دهند

منابع خبر

مهمترین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۶ ساعت قبل
باشگاه خبرنگاران - ۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز