علی حسینی به نشان نقره دسته ۸۰ کیلوگرم دست یافت

خبرگزاری فارس - ۵ آذر ۱۳۹۴

علی حسینی به نشان نقره دسته ۸۰ کیلوگرم رقابت های آزاد قهرمانی وزنه برداری معلولین اروپا دست یافت

منابع خبر