افزایش اعتراضات صنفی؛ تجمع اعتراضی کارکنان دو وزارتخانه نفت و ارتباطات! - Gooya News

افزایش اعتراضات صنفی؛ تجمع اعتراضی کارکنان دو وزارتخانه نفت و ارتباطات! - Gooya News
گویا
گویا - ۹ تیر ۱۳۹۹کیهان لندن

- روز دوشنبه ۹ تیر ۹۹ با برگزاری چند اعتصاب و اعتراض صنفی در ایران آغاز شد. کارکنان دو وزارتخانه نفت و ارتباطات در تجمع‌های جداگانه‌ای خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی و درآمدی خود شدند. همچنین چند اعتصاب و اعتراض صنفی نیز از سوی کارکنان اداره برق، کارگران شهرداری و مالباختگان انجام شد.

تعداد زیادی از کارکنان رسمی وزارت نفت روز دوشنبه نهم تیرماه ۹۹ در اعتراض به عدم اجرای ماده ۱۰ قانون حقوق کارکنان این وزارتخانه، مقابل ساختمان وزارت نفت تجمع کردند.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز