ثبت نام بیش از هزار نفر در سامانه سماح

باشگاه خبرنگاران - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
منابع خبر