عکس/ گور مجلل صدام در شمال بغداد!

عکس/ گور مجلل صدام در شمال بغداد!

فردا
باشگاه خبرنگاران - ۲۱ فروردین ۱۳۹۲
منابع خبر