تاکسی ها موظف اند کولر خود را روشن کنند

عصر ایران - ۵ مرداد ۱۳۹۰

خبرآنلاین: "از ابتدای مرداد ماه ۲۰ درصد به سهمیه بنزین رانندگان تاکسی در چهار استان افزوده شد تا افزایش مصرف بنزین در هنگام روشن بودن کولر را جبران کند اما متاسفانه بسیاری از رانندگان هنوز کولر خود را روشن نمی کنند و من از همین جا از مردم می خواهم که نسبت به حقوق خود آگاه باشند و اگر سوار تاکسی شدند که کولرش روشن نبود از راننده بخواهندوتذکر بدهند که کولر ماشین را روشن کند .فضل الله اسلامی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران به گفت: "من سوار تاکسی نمی شوم و با تاکسی تردد نمی کنم اما همیشه در مسیر حداقل به چند تاکسی تذکر داده و یا رانندگان را جریمه می کنم "او در مورد این که رانندگان تاکسی این روز ها بیشتر در چه مواردی تخلف دارند می گوید "از ابتدای مرداد ماه ۲۰ درصد به سهمیه بنزین رانندگان تاکسی در چهار استان افزوده شد تا افزایش مصرف بنزین در هنگام روشن بودن کولر را جبران کند اما متاسفانه بسیاری از رانندگان هنوز کولر خود را روشن نمی کنند و من از همین جا از مردم می خواهم که نسبت به حقوق خود آگاه باشند و اگر سوار تاکسی شدند که کولرش روشن نبود از راننده بخواهندوتذکر بدهند که کولر ماشین را روشن کند

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز