ناگفته‌هایی از مرد شب‌های وحشت شیراز؛ مرد ژله‌ای

فردا - ۱۶ خرداد ۱۳۹۵

خبرجنوب: تیرماه سال ۹۲ بود که دختر جوانی با حالتی آشفته خود را به پلیس شیراز رساند و ادعای عجیبی کرد. این دختر گریه کنان گفت که از سوی پسرجوانی هدف نیت شوم قرار گرفته است. در حالی که پلیس با ردیابی مظنون پرونده وی را دستگیر کرده بود همان دختر با مراجعه نزد پلیس ادعا کرد هیچ شکایتی از پسرجوان ندارد و همه ادعاهایش دروغ بوده است.

منابع خبر