صعود چهار تیم به نیمه نهایی مسابقه های والیبال ساحلی قهرمانی کشور

پیروزی تیم ملی ایران برابر ازبکستان/ شاگردان بچیروویچ در نیمه نهایی
خبرگزاری مهر
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۰ شهریور ۱۳۹۱

ارومیه - تیم های ایمن پارک، صدف بندرکوهستک، چای رحمت و گسترش فناوری های نوین کشاورز به مرحله نیمه نهایی دومین دوره مسابقه های والیبال ساحلی قهرمانی کشور در سال ۱۳۹۱ راه یافتند.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

فردا - ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
خبرگزاری مهر - ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
یورو نیوز - ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۰ شهریور ۱۳۹۱
خبرگزاری دانشگاه آزاد - ۳۰ شهریور ۱۳۹۱