مردم مهار تورم را بر افزایش یارانه ترجیح دادند

تابناک - ۲ بهمن ۱۳۹۱

نتایج نظرسنجی برنامه تلویزیونی پایش با شرکت یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نشان داد: ۸۵ درصد مردم به مهار تورم به جای افزایش یارانه‌های نقدی رای دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، نظرسنجی دیشب برنامه تلویزیونی پایش، نظر مردم ایران را درباره اولویت اصلی اقتصاد امروز ایران ارائه کرد. سوال این نظر سنجی این بود: به نظر شما امروز کدام سیاست باید اولویت اقتصادی کشور باشد؛ افزایش یارانه های نقدی ۲. مهار تورم.
در این نظرسنجی که یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شرکت کردند، ۸۵ درصد به گزینه دوم یعنی مهار تورم و ۱۵ درصد به افزایش یارانه های نقدی رای دادند

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

بی بی سی فارسی - ۲ بهمن ۱۳۹۱