عکس: گوسفند چهار شاخ در چین

عکس: گوسفند چهار شاخ در چین
شفاف
شفاف - ۲۰ اسفند ۱۳۸۹

تعداد بازدیدها: ۳۵ فرهیختگان آنلاین: گوسفند چهار شاخ در استان سیانگ پین چین به گفته کارشناسان محلی به علت تنوع ارثی دارای چهار شاخ است.        

منابع خبر