علت صدای شکستن قولنج انگشتان چیست؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران - ۲۸ دی ۱۴۰۱شکستن قولنج انگشتان یکی از عادت‌هایی است که اکثر افراد به آن مبتلا هستند. حالا یک پزشک برای یک آزمایش طی ۵۰ سال ۳۶ هزار بار این حرکت را انجام داده است تا علت آن را مورد بررسی قرار دهد.

 

کد ویدیو دانلود

فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت

منابع خبر

اخبار مرتبط

باشگاه خبرنگاران - ۳ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۵ خرداد ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۵ تیر ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
باشگاه خبرنگاران - ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۲ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۰ آبان ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۹ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۹ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۶ تیر ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۶ دی ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۹ فروردین ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
باشگاه خبرنگاران - ۳۱ فروردین ۱۴۰۱