بیرون آوردن اجساد قربانیان طوفان درویان از زیر گل و لای و آوار +فیلم

فردا - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

چند روز پس از گذر طوفان دوریان از باهاما، امدادگران همچنان مشغول پیدا کردن اجساد قربانیان از زیر گل و لای و آوار هستند

منابع خبر

آخرین اخبار

خبر آنلاین - ۱۳ ساعت قبل
خبر آنلاین - ۱۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

فردا - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
فردا - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸