مصوبه شورای امنیت کشور برای حضور زنان در استادیوم‌های ایران تکذیب شد

بی بی سی فارسی - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴

یک مقام وزارت کشور مصوبه شورای امنیت کشور برای حضور زنان در استادیوم‌های ایران را تکذیب کرد. پیشتر معاون وزیر ورز از تصویب طرحی در در این شورا برای حضور خانواده‌ها و زنان در سالن‌های ورزشی خبر داده بود

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۵ فروردین ۱۳۹۴