بیعت با پادشاه سعودی درآسمان!/تصاویر

بیعت با پادشاه سعودی درآسمان!/تصاویر
فردا
فردا - ۲۱ بهمن ۱۳۹۳

شفقنا: از ابتدای روی کار آمدن ملک سلمان تاکنون، عربستانی ها به روش های مختلفی با پادشاه خود بیعت کرده اند، گروهی با تصاویر وی بیعت کرده، گروه بر روی پایگاه ارتباط جمعی بیعت خود را اعلام نمودند و گروهی همچون چتربازان امدادرسان و تحقیقات ، با اوج پرواز در آسمان، بیعت خود را به پادشاه، ولیعهد وی  و جانشین ولیعهد اعلم کرده اند.

به گزارش پایگاه سعودی السبق، 10  چترباز امداد با ارائه حرکات نمایشی و نوشتن عبارت هایی بر روی چترها موافقت خود را با حکومت پادشاه و ولیعهد جدید اعلام کردند.

لازم به یادآوری است که انتقال قدرت و حکومت در عربستان بر اساس قبیله و طایفه صورت می گیرد و شهروندان در انتخاب حاکم خود دخالتی ندارند، بلکه تنها بعد از تعیین شدن با وی بیعت می کنند.

منابع خبر