تغییر زمان و مکان گرمترین روز جهان

زمان و مکان گرمترین روز جهان تغییر کرد
خبرگزاری مهر
تابناک - ۱۱ دی ۱۳۹۱

سازمان اقلیمی سازمان ملل تاریخ گرمترین روز سال را از ۱۳ سپتامبر ۱۹۲۲ در لیبی به ۱۰ ژوئیه ۱۹۱۳ در دث ولی در کالیفرنیا تغییر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواسنجی جهانی به عنوان سازمان اقلیمی وابسته به سازمان ملل این موضوع را ۱۱ سپتامبر اعلام کرده بود اما به علت این که این خبر در آن زمان تحت الشعاع قتل دیپلماتهای آمریکایی در لیبی قرار گرفت، این خبر بار دیگر رسانه ای شده است.
این سازمان اعلام کرده است به جای روز ۱۳ سپتامبر ۱۹۲۲ به عنوان گرمترین روز جهان در العزیزیه لیبی که دمای آن به ۵۸ درجه سانتیگراد می رسد روز ۱۰ ژوئیه ۱۹۱۳ در دث ولی کالیفرنیا تغییر کرده است که دمای آن به ۵۶ درجه سانتیگراد می رسد.
کریستوفر سی بارت، هواشناس یک سازمان هواشناسی در آمریکا با اشاره به دلایل مختلف ثبت چنین دمایی را برای لیبی در آن تاریخ زیر سوال برد و گفت: هرچقدر بیشتر بررسی کردیم بیشتر به نظر می رسد که این دما برای این تاریخ در لیبی یک اشتباه است.
برت شواهد خود را به سازمان هواسنجی جهانی سازمان ملل ارائه داد و این سازمان نیز یک کمیته متشکل از ۱۳ کارشناس اقلیش شناسی از جمله بارت تشکیل داد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
راندال اس سرونی استاد زمین شناسی دانشگاه ایالتی آریزونا به عنوان یکی از اعضای این کمیته اظهار داشت که بحث درباره یک کشور در این رابطه به عنوان یک منبع توجه سایر کشورها می تواند جالب باشد اما متأسفانه امروزه سیاست تعیین کننده این رکوردها است.
پس از یک بررسی یکساله این کمیته نتیجه گرفت که دمای ثبت شده یک اشتباه است و برای اثبات مدعای خود ابزارهای قابل تردید، ناظر بی تجربه و این حقیقت که این دما برای این منطقه در لیبی نامتعارف است را بیان کرده است.
گزارش این کمیته نشان می دهد که ارزیابیهای سازمان هواسنجی جهانی سازمان ملل براین اساس است که دمای ثبت شده ۵۶.۸ درجه سانتیگراد برای دث ولی در کالیفرنیا گرم ترین روز سال در جهان بوده است

منابع خبر